Press

Full storlek Östran 2012

Ur Östran, juli 2012

Full storlek Barometern 2012

Ur Barometern, juli 2012

Indienresa artikel Bildkonstnären

Ur Svenska Konstnärsförbundets tidning: Bildkonstnären, 2009

Thoughtful canvas

Press Artists appeal